expoziţie de grup “Singurătate în Mulţime” la Teatrul Odeon

DanaArt Gallery si Galeria Odeon vă invită marţi, 28 februarie 2012, ora 18, la vernisajul expoziţiei Singurătate în Mulţime la Teatrul Odeon (Calea Victoriei nr. 40-42, Sector 1, Bucureşti). Artiştii expozanţi sunt: Alina Manole, Corina Sârbu, Cornelia Gherlan, Daniela Zbarcea, Daniel Crăciun, Eugen Vasile Iovan, Florica Andreescu, Mirela Iordache, Nadina Pascariu și Valeria Diaconu. Expoziţia va fi deschisă în perioada 25 februarie – 15 martie.Expozitia marcheaza implinirea a doi ani de la lansarea proiectului initiat de Danaartgallery.ro, “Conexiuni prin arta”
Singurătatea şi izolarea sunt distincte. De altfel, cuvântul nu are antonim. Faptul de a fi parte a unui grup, ansamblu sau mulţimi presupune coordonarea, subordonarea ori relaţionarea statistică, în nici un caz suprimarea posibilei singurătăţi. În ce măsură suntem legaţi de concitadini, de cei alături de care călătorim cu metroul sau de colegi, ţine de evaluări nuanţate. Dacă putem atribui termenul metaforic de singurătate regnului mineral, vegetal sau animal este o cu totul altă problemă. Admiţând că singurătatea nu este un timp şi un loc, ci o stare, aceasta poate fi, dacă nu descrisă, cel puţin surprinsă dincolo de echivoc, prin semn grafic. Expoziţia tematică Singurătate în Mulţime sondează multiplele legături stabilite între element singular şi multiplu gregar, între factor identitar şi gen proxim, între subiect şi obiect. Totul cu mijloacele artei: pictură şi instalaţie.
Alina Manole, Corina Sârbu, Cornelia Gherlan, Daniela Zbarcea, Daniel Crăciun, Eugen Vasile Iovan, Florica Andreescu, Mirela Iordache, Nadina Pascariu si Valeria Diaconu, artiştii acestui proiect, au gândit şi realizat în întregime lucrările Singurătăţii în 2012, interval în care s-au întâlnit în context profesional, pe parcursul câtorva sesiuni de brainstorming. Rezultatul acestei acţiuni coordonate este o expoziţie diversă şi în acelaşi timp coerentă.

 Mihai Plămădeală – curator

DanaArt Gallery invites you on Friday, the 24th of February, 2012, 18.00 o’clock, at the opening of the exhibition Loneliness in Crowd at the Odeon Theatre (no. 40-42 Victoriei St., Sector 1, Bucharest). The artists are: Alina Manole, Corina Sârbu, Cornelia Gherlan, Daniela Zbarcea, Daniel Crăciun, Eugen Vasile Iovan, Florica Andreescu, Mirela Iordache, Nadina Pascariu and Valeria Diaconu The exhibition will be opened between 25 February -15 March.
The exhibition marks the second anniversary of the pilot of Danaartgallery.ro, “Connecting by art”

The loneliness and the isolation are distinct terms. As a matter of fact, the word has no contrary. Being part of a group, assembly or crowd presumes coordinating, subordinating or statistical relations, by no means the suppression of a supposable loneliness. Evaluating how much we are connected to our townsmen, the people around us in the tube or our colleagues, is a matter of nuance. It is a hole other issue if we may attach loneliness to mineral, vegetal or animal kingdom. Assuming that loneliness it’s not a time, neither a place, but a state, it can be, if not described, at least observed beyond quibbling and revealed through a pictograph. The thematic exhibition Loneliness in Crowd investigates the various connections between the individual element and the gregarious body, between identity unit and definiendum, between subject and object. Everything with the means of art: painting and installation.

Alina Manole, Corina Sârbu, Cornelia Gherlan, Daniela Zbarcea, Daniel Crăciun, Eugen Vasile Iovan, Florica Andreescu, Mirela Iordache, Nadina Pascariu and Valeria Diaconu the artists of this project, laid out and made all the works of the Loneliness exhibition in 2012, when they got together for work, during a few sessions of brainstorming. The result of this coordinated action is a diversified , but consistent exhibition.

Mihai Plămădeală – curator

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s